Чапай пита Петка: Петка, к...
Белите обсаждат червените в едн...
Петка влетява при Чапаев: ...
Заминал Василий Иванович Чапаев...
Петка и Чапай карат самолет. ...
Испания. Гражданската война. Зи...
Чапай и Петка в Испания. Петка ...
Чапай и Петка ги подгонили бели...
В дивизията, командвана от Васи...
  « Предишна  1  2  3  4  5  6  Следваща »  »|Картинки на стр.