Един поп забелязал, че дареният...

« Предишна картинка   Изпратете картинката  Следваща картинка »Един поп забелязал, че дареният...
Описание: Един поп забелязал, че даренията пред иконата на Богородица постоянно намаляват. Решил да провери защо и веднага след литургията се скрил зад разпятието. Хората постепенно се разотишли, а в църквата останал само клисаря. Той се огледал, приближил се до иконата и занареждал:
- Света Богородице, както винаги си ми давала дай ми и сега...
- Немооожеее. - провикнал се попа зад разпятието.
- Млъкни бе копеле, не питам теб, питам майка ти.

Ключови думи: богородица, богородице, веднага, винаги, давала, даренията, един, забелязал, занареждал, защо, иконата, както, клисаря, копеле, литургията, майка, млъкни, намаляват, немооожеее, огледал, останал, питам, попа, постепенно, постоянно, пред, приближил, провери, провикнал, разотишли, разпятието, решил, само, света, сега, скрил, след, хората, църквата
Видяна: 473 пъти