Красавице, защо още не се познаваме?!
Един се връща от командировка и направо в спалнята.
Яйчен специалитет по ергенски
Младежо, имате ли приятелка?
Един мъж влиза в цветарски магазин
В цветарски магазин
Кавалер пита дамата с която тук...
Трудна работа е да си сам човек...
 Ти защо не се жениш? Аз ...
1  2  3  4  5  »  Last page »Images per page: