Мъжкият член иска повишение на ...

Предишно изображение    Следващо изображение
Мъжкият член иска повишение на ...
Описание: Мъжкият член иска повишение на заплатата по следните причини:
- винаги работи съсредоточено и под напрежение
- умее дълбоко да потъва в работата
- може да работи във всички направления
- няма вентилация или климатик на работното си място
- работи в условията на повишена влажност
- работи при високи температури
- работи през почивните дни и празници
- може да работи по всяко време на денонощието
- подложен е на риск от професионални заболявания.

Повишението на заплатата на мъжкия член е отказано по следните причини:
- не може да работи 8 часа на ден
- не винаги се подчинява на искането да започне да работи
- след кратък работен период заспива
- не може да остане предан на едно работно място
- много рано излиза в пенсия
- работи само при постоянно подбутване
- постоянно оставя работното си място мръсно
- понякога бяга от работа преди края на работното време.

Ключови думи: бяга, вентилация, винаги, високи, влажност, време, всички, всяко, денонощието, дълбоко, едно, заболявания, заплатата, започне, заспива, излиза, иска, искането, климатик, кратък, края, много, може, мръсно, мъжкия, мъжкият, място, направления, напрежение, няма, оставя, остане, отказано, пенсия, период, повишена, повишение, повишението, подбутване, подложен, подчинява, понякога, постоянно, потъва, почивните, празници, предан, преди, през, причини, професионални, работа, работата, работен, работи, работно, работното, рано, риск, само, след, следните, съсредоточено, температури, умее, условията, часа, член
Гледания: 1200 пъти